עבודה סמינריונית אמפירית

עבודה סמינריונית אמפירית בכלכלה ומנהל עסקים עבודה סמינריונית אמפירית נפוצה מאוד במסגרת לימודי תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים ותחומים נוספים במדעי החברה. העבודה מתבססת על כלים אמפיריים שרכש הסטודנט לניתוח כמותני במסגרת קורסים שונים כגון שיטות מחקר ואקונומטריקה.כלים אלו מאפשרים לסטודנט לנתח נתונים כמותיים ולהסיק מהם מסקנות בעלות מובהקות סטטיסטית ומהימנות מדעית על מנת לבחון [...]