תוצאות רגרסיות ממ"ן 15 שאלות 6-9 מושגי יסוד באקונומטריקה 2014ב'