האחריות המוטלת על הכותב היא גדולה מאוד. כל כותב מחויב לעמוד בלוחות זמנים קשיחים שנקבעו מראש, תוך שמירה על איכות עבודה גבוהה.

האחריות המוטלת על הכותב היא גדולה מאוד. כל כותב מחויב לעמוד בלוחות זמנים קשיחים שנקבעו מראש, תוך שמירה על איכות עבודה גבוהה.